Satu mesyuarat Ibu Tunggal Cawangan Kamunting telah diadakan di Pusat Internet  Malaysia pada 17April yang lalu. Mesyuarat kali ini adalah adalah untuk membincangkan program-program pada masa akan datang serta membingcangkan isu-isu berbangkit. Mesyuarat telah dihadiri seramai 10 orang peserta Ibu Tunggal. Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Ibu Tunggal iatu Pn. Salmah binti Ahmad dan seterusnya majlis diteruskan dengan atucara yang telah diatur. Mesyuarat selesai pada pukul 4.30 petang dan diakhiiri dengan penyampaian cenderahati dari Pusat Internet  Malaysia