ANGGARAN DEMOGRAFI PENDUDUK KAMPUNG KAMUNTING  MENGIKUT UMUR  
PECAHAN UMUR LELAKI  PEREMPUAN  
<18 TAHUN -39 60 47  
<40 TAHUN -59 454 375  
>59 TAHUN -90 667 1,019  
JUMLAH 1,181 1,441 ORANG  
JUMLAH 2,262 ORANG  
       
ANGGARAN DEMOGRAFI PENDUDUK KAMPUNG KAMUNTING   MENGIKUT KAUM  
KAUM/BANGSA LELAKI WANITA  
CINA  46 32  
INDIA 245 320  
MELAYU 890 1,089  
LAIN-LAIN      
JUMLAH   1181    ORANG 1,441  ORANG  
JUMLAH 2,262 ORANG  
       
TAHAP PENDIDIKAN TERTINGGI PENDUDUK BERDAFTAR  
JENIS SEKOLAH LELAKI PEREMPUAN  
SEKOLAH PONDOK   -  
SEKOLAH AGAMA 27 35  
SEKOLAH RENDAH 90 ORANG 102 ORANG  
SEKOLAH MENENGAH 95 ORANG 142 ORANG  
SIJIL KEMAHIRAN 200 ORANG 104 ORANG  
DIPLOMA/ SETARAF 47 ORANG 67  ORANG  
IJAZAH KE ATAS 56 ORANG 66 ORANG   
TIDAK BERSEKOLAH 10 ORANG 2 ORANG  
JUMLAH 525  ORANG 518 ORANG  
       
PEKERJAAN PENDUDUK BERDAFTAR
BIL PEKERJAAN LELAKI WANITA
1 KAKITANGAN KERAJAAN 23 ORANG 32 ORANG
2 PEKERJA SWASTA 289 ORANG 110 ORANG
3 PERTANIAN/ PENTERNAKAN/ PERIKANAN 42 ORANG  30 ORANG
4 USAHAWAN/ PENIAGA 85 ORANG 67ORANG
5 PERKHIDMATAN 10 ORANG -
6 PESERTA RANCANGAN 7 ORANG 5 ORANG
7 PENGANGGUR 20 ORANG 18 ORANG
JUMLAH  476 ORANG 267  ORANG
       
LAIN-LAIN
BIL PERKARA LELAKI WANITA
1 BILANGAN ORANG ASLI - -
2 BILANGAN OKU 3 ORANG 5 ORANG
3 BILANGAN IBU/BAPA TUNGGAL 20 ORANG 35 ORANG
4 BILANGAN ANAK YATIM <21 TAHUN 8 ORANG 4 ORANG
5 BILANGAN IBU TUNGGAL BEKERJA 20 ORANG 10 ORANG
6 BILANGAN PELAJAR PRA SEKOLAH 5-6 TAHUN (KERAJAAN / SWASTA) 8 ORANG 15 ORANG
7 BILANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH 104 ORANG 198 ORANG
8 BILANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH 25 ORANG 30 ORANG
9 BILANGAN PELAJAR IPT 10 ORANG 9 ORANG