Pengenalan

Jawatankuasa Kemajuan Kemajuan dan Keselamatan  Kampung atau lebih di kenali dengan nama ringkas nya 'JKKK' ialah sebuah jawatankuasa  yang di tubuhkan oleh Kerajaan. JKKK kamunting pada mula nya di tubuhkan secara sukarela oleh pemimpin pemimpin masyarakat pada ketika itu dengan di bantu oleh penghulu dan pegawai daerah. Perubahan sikap masyarakat ke arah kualiti hidup yang lebih positif

Misi JKKK

1. Melahirkan masyarakat yang berwawasan.
2. Membasmi kemiskinan.
3. Meningkatkan tahaf pendidikan.
4. Meninggikan taraf ekonomi.
5. Menjadikan 'Satu Kampung Satu Produk'