Bengkel Penggunaan Sistem E-desa yang berlansung selama 4 hari di Pusat Internet 1 Malaysia Kamunting merupakan program di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak. Bengkel ini disertai oleh Ketua Kampung dan seorang wakil JKK Kampung dari mukim Bukit Gantang, Matang dan Taiping.

Pusat Internet 1 Malaysia Kamunting dipilih kerana mempunyai fasiliti komputer yang mencukupi serta capaian internet yang laju bagi memastikan kelancaran program. Bengkel ini adalah untuk memberi panduan kepada setiap peserta bagaimana cara untuk mengemaskini maklumat berkaitan kampung masing-masing di dalam portal yang disediakan.