Persatuan ibu Tunggal Parlimen Taiping mengadakan program bantuan kepada ahli -ahlinya dalam program memberi bantuan YBU.dalam masa yang sama persatuan ini telah mendakan mesyuarat bagi tujuan merancang program pada masa hadapan,

pihak pusat internet kamunting memberi taklimat dan mengemaskini kemahiran serta memberi maklumat kepada perstuan ini dan sentiasa memantau kegiatan yang berkongsepkan ICT yang beterusan kepada golongan wanita kususnya.