Tarikh :  18 Jan 2020
Masa : 3.00 PM - 6.00 PM                                          
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

 

Tujuan

Pelajar memahirkan diri menggunakan peralatan Micrasoft dengan bantuan petugas Pusat Internet

 

Aktiviti

Pelajar membuat jadual serta memasukkan data dan menggunakan pilihan bentuk untuk jadual yang dibuat

 

 

Gambar di sini............