Tarikh :  6 Dec 2020
Masa : 2.00 PM - 06.00 PM                                          
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

 

Tujuan

Memperkasakan pelajar-pelajar dengan penggunaan Microsoft Powerpoint seperti penggunaan lagu, dari segi pegerakkan contohnya tulisan,gambar

 

Aktiviti

Pelajar menyempurnakan tugasan dari segi editing pegerakkan, memasukkan gambar dan lagu

 

Gambar di sini...........